Medlemskap

Som medlem i Stockholms Stamningsförening får Du löpande information om våra föreläsningar och övriga aktiviteter. Du får dessutom vara med på våra talträningstillfällen och sociala träffar. Som medlem i föreningen får du också Stamningsförbundets tidskrift KommUNIKation som kommer ut med fyra nummer per år.
Varje medlemskap, aktivt såväl som passivt, är mycket betydelsefullt för föreningen och du gör en viktig insats för de barn, ungdomar och vuxna som stammar. Tack.

Årsavgiften är 200 kr och kan betalas på olika sätt:
Swish, till nummer 123 664 95 86 Skriv gärna din adress och epostadress i meddelanderaden.

Bankgiro 5552-2080 Märk betalningen med ditt namn så vi vet vem som betalt. Skicka också ett mail till info@stammardu.se med ditt namn, adress och epostadress.

Som ny medlem får Du ett välkomstbrev och eventuellt annat aktuellt informationsmaterial.