Kansliet

Stockholms Stamningsförening har haft ett kansli med en person anställd sedan mitten av 1980-talet. Arbetsuppgifterna består av service till styrelse och medlemmar, t.ex. att med god framförhållning boka möteslokaler för små och stora möten och föreläsningar. Bevakning av intressepolitiska ärenden som rör funktionshinderperspektivet är en viktig del av samarbetet inom funktionshinderrörelsen.

Mycket informationsarbete sköts via mailen men ibland ringer personer som stammar, föräldrar, samt andra anhöriga för att fråga var man vänder sig om man själv stammar eller om man har ett barn eller en släkting som stammar. Många har behov av att prata om sin situation. Människor som söker information får ett personligt brev och ett ändamålsenligt informationsmaterial.

Under de senaste åren har kansliarbetet kombinerats med projektarbete. Tidigare projekt har varit Informationsprojekt, Föräldraprojekt, Invandrarprojekt och Arbetsmarknadsprojekt. Projekten finansieras av Allmänna Arvsfonden. Stockholms Stamningsförening har även genomfört Projekt Stockholms universitet, som var självfinansierat.

Kansliet är vanligtvis bemannat en dag i veckan. F.n. är dock tjänsten som kanslist vakant (2021-02-19) och kansliet är därför tills vidare bemannat lite oregelbundet. Du kan nå oss per epost:

E-post: info@stammardu.se