Aktiviteter

Aktiviteter

Föreningen  anordnar flera föreläsningar varje år kring stamning och stamningsrelaterade ämnen.

Föreningen har även en studiecirkel med inslag av Speaking Circles där man bl.a. tränar muntlig framställning inför en grupp och enbart får positiv feedback. Gruppen träffas varje tisdag med uppehåll över jul, sommar eller andra helger.

Stockholms Stamningsförening driver kontinuerligt informationsarbete om stamning och vilken hjälp som står till buds.