Föreningen

Stockholms Stamningsförening är en förening för personer som stammar. Föreningen är verksam i Stockholms län, och arbetet är huvudsakligen inriktat mot två olika målsättningar:

  • dels att genom olika aktiviteter och engagemang inom ramen för självhjälpsprincipen stärka våra medlemmars psykiska och sociala ställning.
  • dels att genom information till skolor, föräldrar, politiker och andra, öka kunskaperna i samhället om funktionshindret stamning.