Föreningen

Stockholms Stamningsförening är en förening för personer som stammar. Föreningen är verksam i Stockholms län, och arbetet är huvudsakligen inriktat mot två olika målsättningar:

  • dels att genom olika aktiviteter och engagemang inom ramen för självhjälpsprincipen stärka våra medlemmars psykiska och sociala ställning.
  • dels att genom information till skolor, föräldrar, politiker och andra, öka kunskaperna i samhället om funktionshindret stamning.

Innehåll

Aktiviteter

Föreningen  anordnar flera föreläsningar varje år kring stamning och stamningsrelaterade ämnen.

Föreningen har även en studiecirkel med inslag av Speaking Circles där man bl.a. tränar muntlig framställning inför en grupp och enbart får positiv feedback. Gruppen träffas varje tisdag med uppehåll över jul, sommar eller andra helger.

Stockholms Stamningsförening driver kontinuerligt informationsarbete om stamning och vilken hjälp som står till buds.

Innehåll