Studiecirkel

Sedan många år har vi talträning inom ramen för en studiecirkel hos ABF. Studiecirkeln är en kontinuerlig del av föreningen och väl fungerande, och det är ofta genom den vi får nya medlemmar. Vi träffas två timmar varje tisdag, mellan klockan 18.30 och 20.30, för att träna spontana föredrag och andra övningar tillsammans. Vi är i snitt 7-8 personer i varierande ålder, från ungefär 20 år. Nya deltagare får deltaga två gånger, efter det krävs medlemskap i föreningen. Ett medlemskap kostar 200 kronor per år.

Tanken är i första hand att cirkeln ska vara en neutral och fördomsfri plats för medlemmar som vill arbeta med talet. Fokus i gruppen ligger på att var och en, med ansvar för sig själv, övar upp sin förmåga att tala inför grupp. Det är alltså inte enbart en social grupp, även om vi också har trevligt tillsammans.

Några av de mer erfarna deltagarna turas om att hålla i gruppen. Det är ingen stor uppgift, eftersom vi följer samma enkla schema varje gång:

  1. Speaking circle
  2. Paus med frukt och juice
  3. Övning

Under första timmen får alla chans att hålla en kort monolog (2-4 min) om valfritt ämne, till exempel om vad man gjort sen sist. I pausen är det fritt fram att prata med vem man vill, vilket man kan se som en dialogövning i sig. Den avslutande övningen presenteras av kvällens mötesledare. Oftast väljer vi övningar som inte behöver några större förberedelser, där deltagarna själva skapar innehållet.

Vi lägger ingen värdering i vilken talteknik man använder – om man använder någon. Under speaking circle börjar vi alltid med att berätta vad vi heter (även om alla redan vet det) och om vi vill använda någon särskild talteknik. Det kan vara saker som att tala långsammare, tala med starkare röst, använda mer kroppspråk eller ha bättre ögonkontakt. Sedan ger de övriga positiv feedback tillbaka (endast positiv feedback).

Flertalet av deltagarna har erfarenhet från någon typ av stamningsbehandling. Vi kan ha olika åsikter om teori och metodik, men vi förenas ändå i det gemensamma intresset att öva på att tala inför grupp och träna på att arbeta med talet.

Om du är intresserad av att besöka oss är du välkommen att höra av dig, eller bara dyka upp. Vi finns under våren 2015 i Helsingfors-rummet på Sveavägen 84 (T-bana Rådmansgatan), varje tisdag klockan 18:30.