Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelse 2018

 • Andreas Knutsson – ordförande
 • Elisabeth Lagerqvist Nerpin – vice ordförande
 • Per Rydengren – kassör, studiecirkelledare
 • Anders Henrikson – ledamot, studiecirkelledare
 • Andreas Nilsson – ledamot
 • Ingrid Larsson – ledamot
 • Sabine Lossien – ledamot
 • Andreas Eriksson  – suppleant – sekreterare
 • Carren Melinder – suppleant
 • Lovisa Femrell – adjungerad ledamot, leg logoped

 

Övriga förtroendevalda

 • Peter Jönsson – revisor
 • Marianne Österlind – revisorssuppleant
 • Carlos Stålskog – valberedning