McGuireprogrammet

McGuireprogrammet grundades 1994 av amerikanen David McGuire, som själv växte upp med svår stamning. Idag erbjuds kurser i ett flertal länder. I Sverige finns det ännu ingen officiell organisation, men i Stockholm träffas McGuire-medlemmar regelbundet för att träna tillsammans. Kurser anordnas regelbundet i Norge, Danmark, Holland, England, Irland, USA, Sydafrika och Australien.

En grundsten i programmet är den andningsteknik man lär sig: kostal andning, eller bröstandning. Kostal andning ger stammande ett mer tillförlitligt tal, dels eftersom man använder andningsmuskler som inte tidigare involverats av stamningen, dels eftersom det motverkar tendensen att hålla tillbaka talet.

Metoden innehåller dock mycket mer än en andningsteknik. Hela tekniken har samlats i en checklista, som man lär sig utantill för att alltid ha till hands. Checklistan innehåller viktiga punkter som att motstå tidspress, formulera, artikulera tydligt, hålla ögonkontakt, och använda en bra röst.

Kurserna är extremt intensiva, med lektioner och övningar från tidig morgon till sen kväll. Nya deltagare ges gradvis allt svårare utmaningar. För äldre deltagare (äldre i programmet) brukar det finnas speciella lektioner eller övningar, som är ännu mer utmanande. Äldre deltagare får också hjälpa till att hålla lektionerna, som ett led i sin egen utveckling.

Efter första kursen uppnår näst intill alla ett kontrollerat flytande tal. Man tilldelas en personlig coach och andra erfarna medlemmar att ringa till. Den coach man får har till uppgift att ge råd och stöd, och följa ens utveckling. Coachen måste framförallt vara tillgänglig, ha en positiv och stödjande attityd, och kunna ge rätt råd i rätt situation. Eleven förutsätts arbeta hårt och uppfylla de mål man kommer överens om.

Avgiften för den första kursen är omkring 10 000 kronor, plus resa, kost och logi. Efter den första kursen får man delta på kommande kurser nästan gratis. Att gå på flera kurser har många positiva effekter. Många återvänder för att de börjat falla tillbaka i gamla vanor, och behöver extra stöd. Andra återvänder för att repetera teori och praktik och hjälpa de som är nya. Därför uppstår det en naturlig blandning av äldre och yngre medlemmar, med positivt utbyte i båda riktningar.

Kontakta gärna följande personer för mer information. Ett annat sätt att komma i kontakt med medlemmar i Stockholm är att besöka Stockholms Stamningsförenings tisdagsgrupp på ABF-huset.

Kontaktpersoner i Stockholm

Namn E-post Telefon
Mikael Crona mikael_crona@hotmail.com 070-722 04 80
Kenneth Hjelm hjelmkenneth@hotmail.com 073-540 12 56

Officiell webbsida: www.mcguireprogramme.com