Medlemskap

Som medlem stöder du föreningen i att göra en mycket värdefull och uppskattad insats för barn, ungdomar och vuxna som stammar. Föreningen har ett kansli med en anställd kanslist/informatör som står till tjänst för att bistå i frågor som rör stamning eller föreningen. Stockholms Stamningsförening bedriver ett aktivt uppsökande arbete där vi kontinuerligt är ute och informerar om stamning på förskolor, skolor, myndigheter, arbetsplatser, m.m. Vi anordnar även föreläsningar och tematillfällen som rör stamning eller stamningsrelaterade frågor, och vi anordnar talträningstillfällen och sociala träffar.

Detta arbete är endast möjligt tack vare föreningens medlemmar. Varje medlemskap, aktivt som passivt, är mycket uppskattat och mycket värdefullt för de personer i samhället som stammar.
Som betalande medlem får du även Stamningsförbundets tidskrift KommUNIKation som kommer ut med fyra nummer per år. Du får även löpande information om våra föreläsningar, tematillfällen och övriga aktiviteter, och du får dessutom vara med på våra talträningstillfällen och sociala träffar. Som medlem kan du även söka resebidrag. Mer information

Vi hoppas på ditt stöd. Det är mycket värdefullt.

Med vänliga hälsningar,

Stockholms Stamningsförenings styrelse

Årsavgiften är 200 kronor och betalas till Bankgiro 5552-2080
Märk inbetalningen med ditt namn så vi vet vem som betalt.
Skicka även namn, adress, telefonnummer och e-post till info@stammardu.se

Som ny medlem får du ett välkomstbrev, det senaste Nyhetsbrevet och aktuellt informationsmaterial.