Föreningens årsmöte 2017

2016-03-23)
Stockholms Stamningsförenings årsmöte äger rum torsdagen den 30 mars kl 18.00 på St Göransgatan 82 i Stockholm (T-Fridhemsplan).

Kallelse har gått ut till föreningens medlemmar. Föreningens årsmöte är det tillfälle då alla medlemmar kan träffas för att gå igenom det föregående verksamhetsåret, välja personer till olika förtroendeposter, bestämma vad vi ska göra under det här året, mm. Kom och träffa andra medlemmar och gör din röst hörd.

Årsmötet börjar kl 18.00. Fr.o.m. kl 17.30 bjuder föreningen på lättare förtäring och fika.

Mycket välkomna!
Hälsningar,
Styrelsen