Föreläsning – Hur fungerar stamning?

Måndagen den 4 november arrangerar Stockholms Stamningsförening en föreläsning med Per Alm från Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet, på följande tema:

Hur fungerar stamning? Information om resultat från pågående forskning i Uppsala och i världen

Vid Uppsala universitet bedrivs sedan ett antal år tillbaka forskning om stamning, av Per Alm, med stöd av bl.a. Stockholms Stamningsförening. Inriktningen har i första hand varit att förstå stamning bättre, t.ex. vad som händer i talapparaten i stamningsögonblicket och vad stamning beror på. Det långsiktiga syftet är att fördjupad förståelse ska ge bättre möjligheter att hantera stamning i livet. Per kommer att ge en översikt om vad som framkommit vid studierna i Uppsala, men också ta upp hur man kan se på stamning idag mot bakgrund av den internationella forskningen. Träffen är öppen för alla som deltagit i studierna i Uppsala, och för alla övriga intresserade.

Tid: Måndag 4 november, kl 18.00-20.30 (ungefärlig sluttid)

Plats: Beskowsalen, ABF-huset (plan 3), Sveavägen 41 i Stockholm (T-Hötorget/Rådmansgatan)

Föreningen bjuder på fika. Föreläsningen är gratis för alla besökare. Ingen föranmälan krävs.

Alla är mycket välkomna!