Kandidater till Stamningsförbundets förtroendeposter

Posted on januari 10, 2017, under diverse.

(2017-01-10)
Nu pågår arbetet för valberedningen i Stamningsförbundet att få fram kandidater till de förtroendeposter i förbundet som är uppe för val på årets förbundsmöte i Stockholm i april. Bland annat så ska en ny förbundsordförande väljas. Om ni som läser detta vill nominera någon eller några lämpliga kandidater som ni tror kan göra en värdefull insats för Stamningsförbundet, så ta gärna kontakt med valberedningen.

Maila i så fall förslag till Liselotte Linnell, på mailadress liselotte.ek@gmail.com

Tack!